C Sınıfı Sürücü Belgesi

Yazdır- "Kamyon", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
- Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
- "Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- "Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, kullanır.
- "Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

Başvuru Şartları:

>> 22 yaşını bitirmiş, 23 yaşından gün almış olmak, ( Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz)
>> En az ortaokul veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmak (2011 yılına kadar ilkokul mezunları da sürücü belgesi alabilmektedir.)
>> Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,
>> Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
>> Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
>> Direkt C sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar; 35 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 12 saat İlk Yardım Dersi, 20 saat Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi, 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> C sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 5 saat Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi ile 10 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> C sürücü belgesi olanların, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam etmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.- A1, A2 sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 20 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> B sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 5 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 15 saat Direksiyon Eğitimi dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 10 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> Direkt C sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi 30, Trafik ve Çevre Bilgisi 50, Motor ve Araç Tekniği Dersinden 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır.

Sürücü Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeleri Görmek İçin Tıklayınız...