G Sınıfı Sürücü belgesi

E-posta Yazdır PDF

G Sınıfı Ehliyet

- İş Makinesi", Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipman monte edilmiş; kara yolunda, insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları, kullanır.

Başvuru şartları:

>> 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olmak,
>> En az ilkokul mezunu olmak
>> Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,
>> Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
>> Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
>> Direkt G sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar; 20 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 12 saat İlk Yardım Dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, B sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 16 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 20 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi, 20 saat Motor ve Araç Tekniği Dersi ile 45 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.
>> Direkt G sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi dersinden 30, Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden 40, Motor ve Araç Tekniği dersinden 30 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 130 dakikadır.

Sürücü Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeleri Görmek İçin Tıklayınız...

 

.::Bilgi Sistemi::.

Sınav Bilgileri


İletişim


Online BaşvuruAtatürk Köşesi


Sürücü Belgeleri


Kurs Dönemleri